Kompetencje twarde

Kompetencje twarde – łatwo mierzalne umiejętności, których potwierdzeniem są dyplomy, świadectwa lub certyfikaty. Przykłady: umiejętność jazdy samochodem, znajomość języków obcych, umiejętność programowania, obsługa koparki.