Kompetencje miękkie

Kompetencje miękkie – są to naturalne predyspozycje (ale coraz częściej się nad nimi pracuje). Są trudne do zmierzenia i zweryfikowania. Przykłady: komunikatywność, kreatywność, praca w grupie, punktualność.