Kodowanie

Kodowanie- moment przekształcenia treści pisanej na wiele gestów i symboli. Proces ten jest konieczny, gdyż komunikat przekazuje często jedna osoba, która stara się być odpowiednio dobrze zrozumiana przez swoich słuchaczy.