Kapitał początkowy

Kapitał początkowy – środki zgromadzone na emeryturę przed reformą emerytalną (przed 1999 r.)