Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jest to działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorca prowadzi ją we własnym imieniu i jest odpowiedzialny za jej działania.