Inspekcja Handlowa

Inspekcja Handlowa to wyspecjalizowany organ, który bezpośrednio podlega Prezesowi UOKiK. Został powołany w celach ochrony praw konsumenckich oraz interesów gospodarczych państwa. Głównym zadaniem Inspekcji Handlowej jest sprawdzanie przedsiębiorców oraz usług i produktów w obiegu rynkowym pod kątem ich legalności i rzetelności. Do zadań organu należy także podejmowanie mediacji, mających na celu ochronę konsumentów, jak również udzielanie porad prawnych o tej tematyce.