Hossa

Hossa – długotrwały, duży wzrost cen akcji na giełdzie ( rynek byka)