Harmonogram Gantta

Harmonogram Gantta – graficzne przedstawienie etapów i elementów projektu. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie.