Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa – system ekonomiczny, w którym decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez producentów i konsumentów na podstawie działania mechanizmu rynkowego. Gospodarka rynkowa opiera się na trzech filarach: własności prywatnej, systemie cen regulowanych przez popyt i podaż oraz konkurencji.