Fundusz inwestycyjny

forma zbiorowego lokowania środków pochodzących od wielu inwestorów. Suma wpłaconych środków tworzy kapitał, który jest inwestowany w różnego rodzaju instrumenty finansowe.