Europass CV

Europass CV – uniwersalny, jednolity wzór życiorysu zawodowego używany w takiej samej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.