Etyka

Etyka – to ogół norm i zasad postępowania, które obowiązują w danym środowisku. Jeśli mówimy o etyce zawodowej, rozumiemy ją jako ogół norm pożądanych podczas wykonywania zawodu – wzorzec tego, do czego dążymy, pragnąc dobrze wykonywać swoją pracę.