Dywidenda

Dywidenda – część zysku netto spółki przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy. Jest wypłacana wszystkim akcjonariuszom, którzy w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy mieli akcje spółki