Dom maklerski

Dom maklerski – instytucja będąca członkiem giełdy papierów wartościowych, prowadząca rachunki papierów wartościowych, przyjmująca i przekazująca zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, pośrednicząca w transakcjach ich kupna i sprzedaży, świadcząca usługi doradztwa inwestycyjnego oraz inne usługi związane z działalnością maklerską.