Demokracja

Demokracja – ustrój polityczny, w którym obywatele mają główną rolę w podejmowaniu decyzji. W kontekście zarządzania jest to oddanie kompetencji zarządzających na rzecz zarządzanych, konsultowanie decyzji, wspólne wypracowywanie drogi do osiągnięcia celu oraz sposobów jego realizacji.