Deadline

Deadline – termin końcowy na wykonanie jakiegoś zadania. Deadline może być wyznaczony dla samego siebie, jak i np. przez przełożonego. Informacja o końcowym terminie pozwala zaplanować pracę wielowątkową.