Człowiek przedsiębiorczy

Człowiek przedsiębiorczy-to taki, który podejmuje odpowiednie i najlepsze decyzje we wszystkich swoich działaniach. Dąży do wyznaczonych przez siebie celów i nie boi się wyzwań. Potrafi odpowiednio zorganizować swój czas i swoją pracę. Wie, jak pokierować swoim życiem, aby osiągnąć sukces zawodowy. Umie się ona dostosować do zmieniających się okoliczności, wykorzystuje nadarzające się szanse i potrafi dostrzec zagrożenia. Jest świadoma ryzyka i stara się go ograniczyć, ale nie boi się podejmować odważnych decyzji, gdy tego wymaga sytuacja.