CV

Życiorys zawodowy (curriculum vitae – CV) – zawiera najważniejsze informacje o wykształceniu, o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia i zdobytym doświadczeniu zawodowym