Charakter

aspekt składający się na osobowość, który obejmuje temperament (cechy odziedziczone) oraz nawyki społeczne i edukacyjne, których człowiek się uczy. Charakter jest więc tą częścią, która została ukształtowana przez środowisko i otoczenie w wyniku doświadczeń i interakcji społecznych.