Cena równowagi

Cena równowagi- cena przy której wielkość podaży oferowanej przez sprzedających odpowiada wielkości popytu zgłaszanego przez kupujących.