Budżet

Budżet – jest to zestawienie wpływów oraz wydatków w odniesieniu do jednej osoby, rodziny, przedsiębiorstwa, samorządu lub państwa. Budżet dotyczy określonego czasu (np. miesiąca lub roku) i zawiera szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów.