Biznesplan

Biznesplan – dokument, który w sposób szczegółowy prezentuje zaplanowane przedsięwzięcie. Charakter tego przedsięwzięcia może być społeczny lub ekonomiczny. Biznesplan tworzy się zwykle przy zakładaniu działalności gospodarczej albo przy staraniu się o środki finansowe (np. z banku). Zadaniem biznesplanu jest pokazanie celów przedsięwzięcia oraz sposobów ich osiągania.