Bessa

Bessa – długotrwały, duży spadek cen akcji na giełdzie (rynek niedźwiedzia)