BATNA

BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agrement) – najlepsze z dostępnych dla strony rozwiązań, które można zastosować, gdy nie dojdziemy do porozumienia podczas negocjacji. Podczas określania BATNA należy:
– znaleźć wszystkie opcje i alternatywy zachowań dla przypadku, gdy porozumienie będzie niemożliwe;
– ocenić każdą z możliwości pod kątem atrakcyjności – najlepsza z nich to BATNA.