Bariery komunikacyjne

Bariery komunikacyjne – utrudniają komunikację, powodują, że odbiorca komunikatu nie interpretuje go zgodnie z intencją nadawcy. Przykładem barier komunikacyjnych są m.in.: hałas, niezrozumiały język, sprzeczność wysyłanych sygnałów werbalnych i niewerbalnych, różnice kulturowe