Analiza SWOT

Analiza SWOT – skrót angielski pochodzący od słów:
– strenghts – mocne strony,
– weaknesses – słabe strony,
– opportunities – szanse,
– threats – zagrożenia.
Jest to metoda oceny przedsiębiorstwa (albo innego zagadnienia) i analiza potencjału wewnętrznego. Pomaga przy planowaniu działań i podejmowaniu decyzji.