Dobra komplementarne

Dobra komplementarne- dobra, które wzajemnie się uzupełniają i są w związku z tym najczęściej konsumowane razem (np. komputer i oprogramowanie).