Rynek: prawa popytu i podaży. Wolna przedsiębiorczość – dr Mateusz Machaj, rozdział 9