Lider w oznakowaniu dróg – Zdzisław Dąbczynski, WIMED