Czym jest popyt? Omawiamy prawo popytu, krzywą popytu i równowagę rynkową