Ubezpieczenia i odszkodowania

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • definiuje pojęcie: ubezpieczenie
  • charakteryzuje różnego rodzaju ubezpieczenia
  • rozumie celowość ubezpieczania się
  • umie wyszukać najlepszą ofertę ubezpieczeń

Słownik pojęć

Zadania dla ucznia