Pierwsze spotkanie z bankiem

Informacje organizacyjne

Cele:

  • uczeń wie, czym jest bankowość,
  • zna i rozumie przydatność usług bankowych w swoim życiu,
  • świadomie wybiera bank i jego usługi,
  • potrafi wskazać różnice między bankiem a SKOK-iem.

Zadania dla ucznia