Osobowość

Informacje organizacyjne

Cele

  • Uczeń poznaje wiadomości teoretyczne na temat typów osobowości.
  • Uczeń poznaje swój typ osobowości w oparciu o test 16personalities oraz swoje mocne strony i słabości.

Podstawa programowa
Uczeń: wyjaśnia pojęcie: osobowość, charakter, temperament, rozumie znaczenie rozwoju osobowości dla własnej kariery zawodowej, rozróżnia typy osobowości zgodnie z ich klasyfikacją, określa cechy charakterystyczne dla danego typu osobowości, potrafi scharakteryzować własny typ osobowości, z szacunkiem odnosi się do kolegów i koleżanek, niezależnie od typu ich osobowości, pracuje nad rozwojem własnej osobowości

Słownik pojęć

Zadania dla ucznia