Jak zdobędę pracę marzeń? Część I

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • wie czym są dokumenty aplikacyjne,
  • wie jak poprawnie sporządzić CV i list motywacyjny oraz Europass CV na różnych etapach rozwoju edukacyjnego i zawodowego,
  • wie jakich błędów należy unikać podczas sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • zna poszczególne sekcje prawidłowo zredagowanego CV i listu motywacyjnego.

Słownik pojęć

Zadania dla ucznia

  • Do wybranej przez siebie oferty pracy uczeń sporządza dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny.

Dodatkowe linki