Jak zaplanuję ścieżkę kariery? Część I

Informacje organizacyjne

Na tej lekcji uczniowie będą analizować ścieżki karier zawodowych znanych ludzi i podejmą próbę zaplanowania elementów swojej kariery poprzez rozpisanie jej na osi czasu. Zostaną także zapoznani z metodą SMART i zastosują ją w praktyce.

Słownik pojęć