Jak zaplanować własny biznes?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • opracowuje biznesplan dla planowanego przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego, który uwzględnia aktualne trendy rynkowe, potrzeby potencjalnych klientów lub beneficjentów oraz istniejącą konkurencję,
  • prezentuje własny projekt z uwzględnieniem specyfiki odbiorców, przyjmowanie uwag krytycznych i odpowiadanie na pytania,
  • wykorzystuje wybrane techniki zarządzania projektami na różnych etapach cyklu życia projektu oraz narzędzia informatyczne wspomagające pracę projektową,
  • skutecznie komunikuje się w ramach pracy projektowej.