Jak wyrażać siebie w grupie?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • wyjaśnia rolę umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej jako element kompetencji przedsiębiorczych oraz stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej we współdziałaniu z innymi,
  • uczeń rozpoznaje techniki wywierania wpływu na ludzi       i stosuje sposoby obrony przed technikami manipulacji.

Dodatkowe linki