Jak marzenie przekuć w biznes?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • wie czym jest motywacja,
  • dostrzega znaczenie przedsiębiorczości, w tym innowacyjności i kreatywności w życiu osobistym i gospodarczym. Inspirując się doświadczeniami własnymi i znanych przedsiębiorców oraz bazując na zebranych informacjach z rynku (zachowania klientów i konkurentów), uczeń znajduje pomysł na własną działalność gospodarczą, oceniając go pod względem innowacyjności.
  • charakteryzuje etapy oraz stosuje metody wspomagające podejmowanie decyzji.

Słownik pojęć

Zadania dla ucznia