Inwestowanie a oszczędzanie

Informacje organizacyjne

Cele, różnice między oszczędzędzaniem a inwestowaniem; wady i zalety oszczędzania i inwestowania, Formy oszczędzania i inwestowania, pojęcie ryzyka inwestycji

Uczeń:

  • wyjaśnia pojęcia: inwestowanie, oszczędzanie,
  • rozumie zależność pomiędzy zyskiem, a ponoszonym ryzykiem,
  • odróżnia oszczędzania od inwestowania,
  • potrafi scharakteryzować rodzaje inwestycji finansowych oraz określić ich wady i zalety,
  • wybiera najkorzystniejszą dla siebie formę inwestowania.