Gdzie widzę siebie w roli pracownika?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • podejmuje pierwsze kroki w celu określenia swoich zainteresowań i pasji, predyspozycji i możliwości zawodowych;
  • zna swoje mocne strony i wie jakie ma możliwości rozwinięcia ich w kierunku zawodowym.

Słownik pojęć

Zadania dla ucznia