Czy warto być przedsiębiorcą?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • rozmawia i dyskutuje na tematy związane z prowadzeniem biznesu podczas spotkania z przedsiębiorcą.

Słownik pojęć

Zadania dla ucznia