Czy rozsądnie korzystam z usług bankowych?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • wie jakie usługi oferują banki i rozumie ich funkcjonowanie,
  • wie jak korzystać z usług oferowanych przez banki,
  • zna zasady rozsądnego korzystania z usług i produktów bankowych.

Zadania dla ucznia

  • Poszukaj w internecie porównywarek produktów bankowych-: kont osobistych, lokat, kredytów. Na ich podstawie przygotuj ofertę, która będzie dla Ciebie najbardziej korzystna. Uzasadnij swój wybór.