Czy potrafię inwestować na giełdzie?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • charakteryzuje rodzaje papierów wartościowych oraz objaśnia mechanizm inwestowania w akcje na giełdzie papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
  • dyskutuje na temat wad i zalet samodzielnego inwestowania na giełdzie i inwestowania poprzez fundusz inwestycyjny.

Zadania dla ucznia