Czy jestem świadomym konsumentem?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • określa kim jest konsument i dlaczego chroni go prawo,
  • poznaje instytucje chroniące konsumenta,
  • poznaje podstawowe prawa konsumenta, w zakresie zawierania umów i dokonywania transakcji na odległość oraz stacjonarnie,
  • ćwiczy umiejętności komunikacji i kontaktów interpersonalnych, w tym asertywności.