Czy jestem osobą przedsiębiorczą?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • identyfikuje cechy człowieka przedsiębiorczego; odkrywa te cechy u siebie i określa jak potrafi je zastosować życiu osobisty i zawodowym.

Słownik pojęć