Budżet domowy

Informacje organizacyjne

Cele:

  • Uczeń potrafi stworzyć i odpowiedzialnie zarządzać swoim budżetem domowym,
  • Uczeń zna i wie jak używać aplikacji do planowaniu wydatków,
  • Uczeń potrafi wskazać podstawowe rodzaje dochodów i wydatków.

Słownik pojęć

Zadania dla ucznia

Dodatkowe linki