Budżet domowy

Informacje organizacyjne

Uczeń potrafi stworzyć i odpowiedzialnie zarządzać swoim budżetem domowym
Uczeń zna i wie jak używać aplikacji do planowaniu wydatków
Uczeń potrafi wskazać podstawowe rodzaje dochodów i wydatków

Dodatkowe linki