Bezpieczeństwo w sieci

Informacje organizacyjne

Cele:

  • uczeń zachowuje ostrożność podczas aktywności związanych z finansami,
  • uczeń potrafi stworzyć bezpieczne i trudne do złamania hasło,
  • uczeń zna i rozpoznaje zagrożenia oraz oszustwa.

Słownik pojęć

Zadania dla ucznia