Bezpieczeństwo w sieci

Informacje organizacyjne

Uczeń zachowuje ostrożność podczas aktywności związanych z finansami
Uczeń potrafi stworzyć bezpieczne i trudne do złamania hasło
Uczeń zna i rozpoznaje zagrożenia oraz oszustwa

Słownik pojęć