Zarządzanie projektami- Magdalena Szymkowiak, INFOSYS